Thursday, July 1, 2010

ခြန္အားႏွင့္ လန္းဆန္းမႈအတြက္ ေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာအားေဆး

ကဗ်ာအတြက္ မ႐ိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာစာသားႏွင့္
ကဗ်ာသက္ေစာင့္ဓါတ္မ်ားပါ႐ိွသည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး
ကဗ်ာဓါတ္ႏွင့္ ကဗ်ာနယ္ပယ္ခ်ဲ ႔ထြင္ေရး အျမင္၊ခံစားမႈ၊ရသ
အမွန္တရား၊ဥာဏ္ပညာ၊အသံုးအႏႈန္း ဟန္ပန္မ်ားျဖင့္အခ်ိဳးမက်ေဖၚစပ္ထားျခင္းေၾကာင့္
လြတ္လပ္ေသာခြန္အားႏွင့္ လန္းဆန္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး
နားေဝတိမ္ေတာင္ျဖင့္ အျပင္လူေလာကဌာနအတြင္း လံုးလံုးအသံုးမတည့္သည့္
အရာမ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီးအတြင္း၌ လြန္စြာလူႀကိဳက္နည္းလွသည့္
တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး
အေၾကာင္းအရာ၊ ဘဝအျမင္မ်ားကို အခ်ိဳးဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ေခတ္ၿပိဳင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို
ေဝဖန္ေစာၾကာျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုေျပာင္းလဲမႈျမင္ကြင္းမ်ားျဖင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး၊
ကိုယ္သန္ရာကိုယ္ခ်ည္းကပ္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အျမတ္အစြန္းကို စိုးစဥ္းမွအလ်ဥ္း
ထည့္မတြက္ထားသည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး၊
အျခားသူတစ္ဦး၏အျမင္မ်ား၊ ဆန္းသစ္ျခင္းမ်ား၊ဒီဇိုင္းစံု
ဘဝအခင္းစံုေရာေႏွာပါဝင္သျဖင့္
တစ္မ်ိဳးမက အဓိပၸါယ္ထြက္ႏိုင္သည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး၊
ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါ႐ွင္မ်ားပါ အခါမလင့္
ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္ တစ္မ်ိဳးတည္းေသာအားေဆး၊
အခ်စ္၊ ဟာသ၊ လိင္ပညာေပး၊ ဖက္႐ွင္၊ သမိုင္း၊ ႏိုင္င့တကာေရးရာ ဘက္စံု
ေထာင့္စံု အရသာစံု ပါဝင္၍ စာေၾကာက္တက္ေသာကေလးမ်ားလည္း
အထူးႏွစ္ၿခိဳက္ေစပါသည္။


သူရနီ
၉၊ ေမ၊ ၂၀၁၀

No comments: