Sunday, February 14, 2010

ကမၻာျပဳမိုး

ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို
ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့ ။
(မ၊၂၂;၃၉)
အမုန္္းတရားသည္ ေစတန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္
ဟန္ေဆာင္စဥ္းလဲေသာ ပဥြမေျမာက္ႏႈတ္ခမ္း၏
အသက္ကိုသက္ေသာ အနမ္းျဖစ္သည္ ။

တစ္ေယာက္သည္ ဆုးံရႈံးေသာနံရိုးတစ္ေေခ်ာင္းအတြက္
ထိုက္တန္ျခင္းလက္ေဆာင္မြန္ကိုရေစျပီး
က်န္တစ္ေယာက္မွာမူ ေပးဆပ္ရသူ၏ နံရိုးတစ္ေခ်ာငး္ျဖင့္
ရွွင္သန္ျခင္းဆုလာဘ္တစ္ခု ျဖစ္ေစရာ၏ ။

သစၥာတရားသည္ ရန္သူတစ္ေထာင္၏ရိုးသားမႈျဖင့္တင္ဆက္ေသာ
ေသမင္းတမာန္ျမား၏ေျခသံကဲ့သို႔
၀ိညာန္အား သတိေစတတ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအမႈျဖစ္သည္ ။

မွားယြင္းမႈ ေန႔တစ္ေန႔ဠ္
တားျမစ္ထားေသာ အဆိပ္သီး၏ရသသည္
သင္ႏွင့္သင့္ခ်စ္သူတို႔ႏွစ္ဦးအား ရူးသြပ္ေစျပီတည့္ ။

ခ်စ္ျခင္းေမတာသည္ ေက်ာက္ဖ်ာထက္ဠ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ္ျငားလည္း
ဆုေတာင္ျပည့္ေသာ ဂ်ံဳခင္းရိကာကဲ့သို႔
ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္၏ ။

ထို႔အတြက္၊ေတာင္ေပၚဠ္ျဖစ္ေစ၊ေတာင္ေအာက္ဠ္ျဖစ္ေစ
သင္ထားရစ္ရက္ခဲ့ေသာ သင့္ခ်စ္သူအား
သင္ကိုယ္တိုင္ပင္
ကမ္းလက္ဆင့္ ျပန္လည္ေခၚယူရေပမည္ ။ ။

မာန္ထက္သာ
(Empress-Magazine Dec:2008)

No comments: