Sunday, May 23, 2010

ပန္းခ်ီသန္းျမင့္ေအာင္ပံုတူ

၀ , လံုးတစ္လံုးေပၚက
အၿမဲတမ္း ၿပံဳးေနတဲ့ မ်က္ႏွာ
ေျမ၀ိုင္းကပြဲကလြဲလို႔
ပန္း၀ါတိုက္ပြဲမပါဘူး
အျခားဘာတိုက္ပြဲမွလည္း မပါဘူး။ ။သူရနီ
၁၂ ေမ ၂၀၁၀

No comments: