Sunday, October 2, 2011

ဧရာဝတီ

သူ႔လည္ေခ်ာင္းဝမွာ အရိုးတစ္ေခ်ာင္းကန္႔လန္႔ခံေနသလို
ေထြးမရမ်ိဳမရ
သူ႔ဒုကၡက
အစဥ္အဆက္  ဆိုဆံုးမဖို႔ခက္တဲ့ သားသမီးေတြေၾကာင့္
မိဘမ်က္ႏွာပ်က္ရ
အစဥ္အဆက္ ဆိုဆံုးမဖို႔ခက္တဲ့ မိဘေၾကာင့္
သားသမီးေတြမ်က္ႏွာပ်က္ရ။

                                 မင္းစိုးရာ
                                 27.9.2011

No comments: