Monday, April 5, 2010

မျမင္ရတဲ့ ဘ၀ကဗ်ာ

@မျမင္ရတဲ့
နဂါးတစ္ေကာင္နဲ႔
တိုက္ေေနရတာဆိုေတာ့
ဘယ္လိုေျပာမလဲ

@အ႐ံႈးအႏိုင္က အေရးမပါ
လူျဖစ္ရျခင္းသတၱိကိုက
လွပေနၿပီ။သူခမိန္လိႈင္
ပန္းေ၀သီ၊၁၉၉၂၊ဇြန္

No comments: