Thursday, February 4, 2010

ရည္းစားဦး

၁။အခ်စ္ကိုစေတြ႔တာနဲ႔
ပစ္ၾကည့္လိုက္တယ္
လြဲသြားေရာ
၂။အခ်စ္ကိုျမင္လို႔
ေကာက္ထည့္လိုက္တာ
မွားသြားေရာ
၃။ဘယ္လိုမွ
ျပင္လို႔မဆံုးေတာ့ဘူး

တပ္ဦးလ
ျဗဴတီမဂၢဇင္း၊၂၀၀၉

No comments: